Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Královéhradecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Oprava propustků u Výšinky na silnici I/37

Oprava propustků u Výšinky na silnici I/37

V pondělí 10. 5. 2021 zahájíme stavební práce na opravě čtyř propustků mezi obcí Výšinka a Nové Kocbeře na silnici I/37. Během opravy bude komunikace v místě probíhajících prací částečně uzavřena a provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením....

Oprava mostů na silnici I/16 v Jičíně

Oprava mostů na silnici I/16 v Jičíně

Na silnici I/16 pokračuje rekonstrukce druhé poloviny mostu na výjezdu z Jičína na Mladou Boleslav. Minulý týden mostaři dokončili armatury a provedli betonáž mostovky. Nyní nás čeká provedení zásypů, betonáž říms a také opravy a sanační práce pod mostním objektem....

Stavba nové okružní křižovatky na sil. I/37 v Jaroměři

Stavba nové okružní křižovatky na sil. I/37 v Jaroměři

V průběhu letošního května zahájíme v Jaroměři výstavbu nové okružní křižovatky, a to v místě křížení silnice I/37 a ulice Velichovské. Stávající křižovatka se nachází v místě stoupání komunikace, pro řidiče je tak místo nepřehledné a v minulosti se zde stala řada...

Nová „protihlukovka“ na silnici I/37 v Hradci Králové

Nová „protihlukovka“ na silnici I/37 v Hradci Králové

Na Rašínově třídě v Hradci Králové plánujeme během dubna zahájit výstavbu zhruba 700 metrů dlouhé protihlukové stěny. Ta bude lemovat pravou stranu silnice I/37, od výjezdu z Gočárova okruhu až po křižovatku s ulicí Na Rybárně. Výstavbou protihlukové stěny dojde ke...

Příprava stavby dálnice D11 Jaroměř – Trutnov

Příprava stavby dálnice D11 Jaroměř – Trutnov

Přípravu výstavby Královéhradecké dálnice D11 dnes čeká důležitý mezník. V rámci probíhajícího územního řízení na stavbu dálnice v úseku mezi Jaroměří a Trutnovem dnes proběhne veřejné ústní jednání. Územní řízení, jehož předmětem je rozhodnutí o budoucím umístění...

Rekonstrukce křižovatky sil. I/11 a II/298 v Třebechovicích

Rekonstrukce křižovatky sil. I/11 a II/298 v Třebechovicích

Jednou z letošních akcí, zaměřených na zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích je také úprava křižovatky na silnici I/11 v Třebechovicích pod Orebem. V místě křížení se silnicí II. třídy spojující Třebechovice s obcí Krňovice docházelo v minulosti k častým...

Videa a tweety z Královéhradeckého kraje

Dnes zahajujeme stavební práce na rekonstrukci 4 silničních propustků u obce Výšinka na sil. I/37. Kompletní uzavírka nastane v termínech 15. - 16. 5. a 5. - 6. 6., ve zbylé době zachováme kyvadlový provoz. Opravu dokončíme do konce srpna.
https://kraje.rsd.cz/kralovehradecky/oprava-propustku-u-vysinky-na-silnici-i-37/

Údržba povrchové kanalizace dnes proběhne na dálnici D35 mezi km 126 a 129 v obou směrech jízdy. V čase od 9:00 do 17:00 dojde v místě údržby k uzavření pravého a odstavného JP. Světelná šipka místo prací viditelně označí, přesto prosím jezděte opatrně.

K údržbě a opravám protihlukových stěn, plotů a závor dálnice D11 dnes dojde v úsecích mezi km 61,1 a 60,7 směr Praha a km 60 a 60,7 směr Hradec Králové. Práce proběhnou na zpevněné krajnici, kterou vozidlo v daných úsecích uzavře asi do 16:00. Děkujeme za pochopení.

Print Friendly, PDF & Email