Stavba nového úseku dálnice D35 Hořice – Sadová

Hlavním úkolem stavby dálničního úseku D35 Hořice – Sadová je nahrazení stávající, v současné době již kapacitně nevyhovující, dvoupruhové silnice I/35 mezi městem Hořice a obcí Sadová, čtyřpruhovou dálnicí. Dálnice D35 představuje v současných plánech české dálniční sítě tzv. severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu. V současnosti je D35 plánována v trase Liberec-Jičín-Hradec Králové-Olomouc-Lipník nad Bečvou. S celkovou délkou přes 260 km půjde o jednu z nejdelších českých dálnic.

Nový úsek dálnice D35 Hořice-Sadová bude začínat v místě mezi obcemi Libonice a Dobrá Voda u Hořic. Zde stavba navazuje na projektovaný úsek stavby D35 Úlibice-Hořice. Konec stavby se nachází za křížením s vodním tokem Bystřice, přibližně mezi obcemi Sadová a Sovětice, kde navazuje na stavbu D35 Sadová-Plotiště.

Délka úseku je 10 450 m. Součástí stavby je 14 mostních objektů, z toho dva jsou nad dálnicí, jedna nově navržená mimoúrovňová křižovatka u Hořic, 5 úrovňových křižovatek a 6 protihlukových stěn o celkové délce 4 933 m.

Výstavba bude rozdělena celkem do 4 etap. Vedení dopravy v průběhu realizace jednotlivých etap bude zachováno po silnici I/35. Během výstavby je v plánu vybudování dvou provizorních objížděk na silnici I/35 (u obce Vinice) a jeden provizorní sjezd ze silnice II/300.

Na hlavní trase stavby dálnice aktuálně probíhá kácení zeleně, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum a samotný záchranný archeologický výzkum. Předpoklad zahájení stavby dálnice D35 Hořice – Sadová je na podzim letošního roku, neprodleně po skončení terénní části záchranného archeologického výzkumu a po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. V současné době zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele s platným datem podání nabídek 17.3.2023. Předpoklad zprovoznění stavby je 30 měsíců od zahájení prací.

Podrobné informace je stavbě je možné najít v mapové aplikaci na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic www.rsd.cz .

D35 Hořice–Sadová – Mapová aplikace – ŘSD ČR (rsd.cz)

 

Print Friendly, PDF & Email