Včera jsme zahájili stavbu I/14 Hertvíkovice – Mladé Buky, oprava silnice a mostu. Jedná se o úsek komunikace o délce 3,311 km a most.

Důvodem pro opravy byla ztráta hmoty z krytu vozovky, hloubková koroze, výtluky, ve velkém rozsahu příčné a podélné trhliny vozovky. Na mostě došlo k poruchám izolace a k rozpadu opěr.

V trase bude provedena výměna živičných vrstev s případnými sanacemi. Na mostě proběhne úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu a stavební úprava komunikace v předpolích mostu. Mostní objekt bude řešen jako železobetonová rámová konstrukce s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Dále proběhne úprava odvodnění a dopravního značení.

Provoz bude během oprav mostu veden po přilehlé provizorní komunikaci, na kterou bude převedena veškerá doprava. Provizorní komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná; doprava bude řízena pomocí semaforů.

Oprava, která je plánovaná do listopadu, bude realizována firmou COLAS za 43,05 mil. Kč bez DPH. O jejím průběhu budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email