Oprava komunikace I/14 v úseku mezi Vrchlabím a Lánovem, kterou jsme zahájili minulý týden, pokračuje podle harmonogramu.

V tomto týdnu probíhá na trase odstraňování asfaltových vrstev do tloušťky 110 mm, následovat bude oprava lokálních poruch v ploše.

V rámci stavby bude pročištěno potrubí, případně i vtokové jímky u příčných stávajících propustků, u kterých bude také obroušeno a natřeno zábradlí. Dále budou pročištěny veškeré podélné propustky pod komunikacemi, hospodářskými sjezdy a pod sjezdy k nemovitostem. U podélných propustků v extravilánu budou kolmá čela nahrazena šikmými kamennými čely pro zvýšení pasivní bezpečnosti. Veškeré stávající příkopy a betonové žlaby podél silnice I/14 budou rovněž pročištěny.

Oprava je plánována do poloviny října.

Další informace naleznete na: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email