Na silnici I/11 mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí začínají práce na zvýšení bezpečnosti provozu.

V sobotu 25.2. budou zahájeny první práce na plánované stavbě „I/11 Vamberk – Rybná nad Zdobnicí – zvýšení bezpečnosti provozu“. Po dobu několika nadcházejících víkendů, a to pouze so/ne, bude nejdříve v posuvných pracovních místech probíhat v dané oblasti kácení stromů.

Opravované části jsou na komunikaci I/11 v lesním úseku místem častých dopravních nehod, podél komunikace je souvislá řada stromů, nechráněné hlubiny, sklony svahů 1:11.

V rámci opravy budou osazena nová svodidla se zádržností H2, svahy budou opevněny vegetačními tvárnicemi zajištěnými betonovým prahem, instalovány budou tři svahové gabionové lavice. Do konstrukčních vrstev vozovky zasahováno nebude.

Po dobu oprav bude doprava vedena po polovinách kyvadlově a řízena pracovníky stavby.

Opravu za 19,73 mil. Kč bez DPH bude realizovat firma M-STAV.

Další informace k plánované akci najdete v naší mapové aplikaci na www.rsd.cz: Opravy – Stavby – Mapa staveb – ŘSD ČR (rsd.cz)

O průběhu prací Vás budeme informovat.

Print Friendly, PDF & Email