Na silnici I/32 mezi Kopidlnem a obcí Pševes jsme 6.6. zahájili opravu mostu.

Důvodem pro rekonstrukci byl nevyhovující stavebně technický stav mostu. Docházelo k zatékání do nosné konstrukce i do obou opěr mostu. Zádržný systém byl za hranicí životnosti. Cílem opravy je zlepšit zatížitelnost a stavební stav ze stupně V (špatný) na I (bezvadný). V minulých letech byly na mostě prováděny pouze údržbové práce.

Během rekonstrukce, která je plánována na 6 měsíců do zprovoznění (na 7 měsíců do dokončení stavby), bude provedena kompletní demolice stávajícího nevyhovujícího mostu.

Provoz bude řízen kyvadlově po souběžném provizorním mostě.

Vybudován bude nový, rámový, železobetonový, monolitický most. Budou provedeny odlažby přilehlých svahových kuželů a kynety pod mostem z lomového kamene do betonu.

Zhotovitelem stavby je firma Chládek a Tintěra Pardubice a.s., která zrealizuje rekonstrukci za 17,878 mil. Kč bez DPH.

O průběhu stavby budeme průběžně informovat.

 

Print Friendly, PDF & Email