Na začátku měsíce listopadu došlo na silnici I/14 u obce Běstviny k nehodě nákladního automobilu a následné ekologické havárii z důvodu rozšíření fenolu do okolí. Po zajištění místa, odebrání vzorků, odtěžování zamořené zeminy a uzavřené silnici, jsme pustili provoz jedním pruhem.

Silnici ale je nyní nutné uzavřít znovu, z důvodu pohybu těžké techniky v dané lokalitě. Uzavírka je platná od 30.11. a do 7.12. V této době bude proveden zásyp sanačních výkopů čistou zeminou z deponie v Českém Meziříčí. Tato zemina je vhodná k obnově koryta povrchového toku, přilehlého rybníčku a zemin tvořících terén v jejich okolí. Dále proběhne modelace koryta Halínského potoka, hutnění krajnice silnice I/14, terénní úpravy lokality a uvedení terénu do původního stavu, úklid a vyčištění komunikace. Následovat bude také monitoring povrchových vod – vzorkování 1x za 14 dní.

Během uzavírky jsou vedeny objízdné trasy pro vozidla do 3 t:

silnice I/14, v katastru obce Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: silnice II/298 (Val), silnice III/29853 (Zákraví):

 

 

 

 

 

 

silnice I/14, v katastru obce Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: komunikace (Nové Město nad Metují), silnice I/14 (Dobruška), silnice II/298 (Val), silnice III/29852, komunikace (Nové Město nad Metují):

 

 

 

 

 

 

pro vozidla nad 3 t:

silnice I/14, v katastru obce Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: silnice II/298, silnice II/304 (Opočno), Pohoří, Slavětín nad Metují, místní komunikace (Velká Jesenice), silnice I/33 (Česká Skalice), Vysokov, ulice Českoskalická, Náchod, silnice I/14, ulice Dobenínská, Nové Město nad Metují, silnice III/28521:

 

 

 

 

 

 

silnice I/14, v katastru obce Dobruška, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: silnice II/298, silnice II/298H (Opočno), silnice II/304, Bohuslavice, místní komunikace, silnice II/308, silnice III/30818 (Slavětín nad Metují), silnice II/304 (Městec), silnice II/285 (ulice Nahořanská) (Krčín):

Print Friendly, PDF & Email