V samém závěru července jsme zahájili opravu silnice I/16 v úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi.

Během tří měsíců byly vyměněny nejen krytové vrstvy vozovky do 100 mm, zároveň byl zrekonstruován propustek a opravena dešťová kanalizace. Došlo k prohloubení silničních příkopů a zároveň byly pročištěny stávající trubní propustky. Doplněny byly nezpevněné krajnice a opraveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Opravu za smluvní cenu 27,78 mil. Kč bez DPH realizovala firma M-Silnice.

 

Print Friendly, PDF & Email