Během následujících čtyř víkendů bude na východočeské dálnici D11 probíhat údržba odpočívky Osice, která se nachází na 81. km v obou směrech jízdy. V rámci údržby bude provedeno vysokotlaké horkovodní čištění parkovacích ploch, a to za použití detergentního přípravku s odsáváním, které slouží k odstranění znečištění např. ropnými produkty. Odpočívka je aktuálně znečištěna skvrnami od pohonných hmot, způsobené zejména parkujícími nákladními vozidly. Celkem zde plánujeme vyčistit plochu o velikosti přes 20 000 m2.

Údržbu pro Ředitelství silnic a dálnic provede firma Pražské služby a.s. Během víkendů 20. 3 – 21. 3. a 27. – 28. 3. 2021 proběhne čištění odpočívky ve směru na Hradec Králové. Následující víkendy 3. 4. – 4. 4. a 10. 4. – 11. 4. 2021 podstoupí údržbu odpočívka ve směru na Prahu. Práce budou probíhat vždy v sobotu a neděli v časovém rozmezí zhruba od 8 do 17 hodin.

V daných dnech a časech bude na odpočívce omezený prostor na parkování zejména pro nákladní vozidla. V nočních hodinách však bude parkování i ve zmíněných termínech bez omezení.

Print Friendly, PDF & Email