Silný mráz z přechozích dnů se na našich silnicích podepisuje častější tvorbou výtluků. Aktuální počasí nám umožňuje tyto poruchy řešit pouze krátkodobě, a to s pomocí studené balené asfaltové směsi. Tyto drobné výspravy je možné provádět velmi operativně, kdy vozovky průběžně opravuje reparační tým v rámci inspekčních jízd. Až s příchodem příznivějšího počasí bude možné poškozená místa opravovat již jako trvalé řešení – pomocí frézy a pokládky nového asfaltu.

A jaká místa jsou nyní tvorbou výtluků nejvíce ohrožena? Osazení přenosného dopravního značení upozorňujícího na poruchy je nyní osazeno na silnici I/16 v Pilníkově a v Dolním Lochově. Problémový úsek sil. I/16 v Pilníkově však v létě letošního roku podstoupí kompletní obnovu živičného krytu vozovky, přičemž práce by zde měly začít již v dubnu. Součástí opravy bude také rekonstrukce čtyř pilníkovských mostů.

Výskyt lokálních poruch vozovky je patrný také na sil. I/31 v Hradci Králové, od křižovatky se sil. I/37 směrem k Fakultní nemocnici. V daném úseku (ul. Sokolská) budeme vozovku opravovat v červnu letošního roku. Spolu s obnovou krytu vozovky zde provedeme také rekonstrukci místních mostů.

Další místa, která jsou vlivem intenzivní dopravy a aktuálního počasí ohrožena, je sil. I/33 v průtahu Jaroměří a obcí Holohlavy. Ohrožena je rovněž sil. I/14 v Rudníku a v průtahu Rychnovem n. Kněžnou. Na zmíněných úsecích zatím poškození vozovky dopravu výrazně nekomplikuje, nicméně i tyto komunikace pečlivě sledujeme, protože v minulých letech se právě zde výtluky tvořily nejčastěji.

Řidiče prosíme, aby v těchto dnech přizpůsobili jízdu aktuálnímu stavu vozovky.

Print Friendly, PDF & Email