Po víkendu zahajujeme stavbu “I/16 Trutnov – Libeč, oprava silnice a propustku” a “Trutnov, Polská ulice – chodník u silnice I/16”

Na začátku příštího týdne zahajujeme v Trutnově další stavbu. Na silnici I/16 v Trutnově – Libči začínáme opravovat komunikaci I/16 a propustek. Opravovaný úsek o délce 2 008 m začíná na křižovatce se silnicí I/14 (ul. Polská x ul. Náchodská) a konec se nachází za křižovatkou se silnicí III/3011, v blízkosti železniční zastávky Trutnov – střed.

Souběžně bude prováděna i stavba, kterou zajišťuje město Trutnov, akce „Trutnov, Polská ulice – chodník u silnice I/16“. Novostavba chodníku v úseku Polské ulice od křižovatky s ul . kpt. Jaroše po stávající chodník u zástavby za křižovatku s ul. K Remízku (délka chodníku 1182,5 m, š. 1,5 m). Rekonstrukce stávajícího chodníku podél zástavby v ul. Polská od č.p. 460 po křižovatku s ulicí Voletinskou (délka 565,5 m, š. 2,2 – 2,8 m). Novostavba zastávky hromadné dopravy a rozšíření parkoviště – stávající parkovací plochy mezi řadovými domy se zahrádkami. Součástí stavby bude i úprava veřejného osvětlení, odvodnění a dopravního značení.

Vše bude probíhat za plné uzavírky, objízdná trasa povede po sil. I/14 a III/2011 – viz. mapa. Omezení potrvá do poloviny listopadu 2022, kdy dojde z důvodu zimní technologické přestávky k přerušení prací a dopravního omezení. Zbývající část oprav dokončíme během první poloviny roku 2023.

Práce bude realizovat firma M-Silnice.

Další informace naleznete na: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

O průběhu prací budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email