Dnes jsme na silnici I/16 na obchvatu Jičína převzali dokončenou stavbu protihlukové stěny.

Stavba zahrnovala výstavbu nové protihlukové stěny, založené na velkoprůměrových pilotách o celkové délce 150 m s výškou 4,2 m nad úroveň vozovky. Zároveň byla provedena rekonstrukce stávající zdi s novými pohltivými panely o celkové délce 250 m.

Součástí úprav byla výstavba odvodnění kolem vozovky se zaústěním dlážděnými svody do paty násypu komunikace, novými bezpečnostními prvky.

Stavbu protihlukové stěny, která začala v listopadu loňského roku, realizovala firma PORR a.s. za 10,5 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email