V pátek 1. prosince byla zprovozněna akce “I/14 Solnice, oprava silnice”, která probíhala od července letošního roku.

Během stavby došlo ke kompletní výměně aktivní zóny a vozovkového souvrství. Ve spolupráci s městem Solnice došlo k obnově přilehlých chodníků. V rámci akce se podařilo koordinovat více samostatných projektů, které vyřešili obnovu vodovodu a kanalizace, pokládku nového optického vedení a úpravu přechodu pro chodce a parkoviště u hřbitova.

Dále se podařilo zkoordinovat tuto akci s výstavbou propustku v koncové partii stavby, který je součástí akce „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – Solnice“. Tímto souběhem obou akcí se uleví především řidičům, kteří tak nebudou muset v příštím roce absolvovat další dopravní omezení.

Zhotovitelem akce byla společnost M-SILNICE a.s. a náklady na stavby činili téměř 25,3 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email