Část silnice I/11 v odbočce na Urbanice – nadjezd dálnice projde v letošní stavební sezoně rekonstrukcí. Konkrétně dojde k výměně obrusné vrstvy v rozsahu celé stavby, dále pak v úseku km 41,436 až 44,332 k realizaci stmelené podkladní vrstvy, a tím snížení výkyvů v únosnosti a její zlepšení. Reprofilací se zajistí požadovaný příčný sklon a v omezeném rozsahu se upraví rovinatost v podélném směru. Šírkové uspořádání komunikace bude sjednoceno tak, aby byla zajištěna konstantní šíře krytu 7,5 m a oboustranné krajnice 0,75 m. V křižovatce s III/32329 dojde ke zřízení směrových ostrůvků pro zpřehlednění prostoru křižovatky a usměrnění vozidel. Budou seříznuty a zpevněny krajnice, vyčistíme příkopy a propustky. Dojde k výměně poškozených částí bezpečnostních zařízení a bude obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení v rozsahu stavby.

Práce začnou začátkem dubna, dokončení předpokládáme v srpnu. Celková cena bez DPH je 38,88 mil. Kč, zhotovitelem je Metrostav.

O detailech dopravních omezeních vás budeme ještě dopředu informovat.

Print Friendly, PDF & Email