Dnešním dnem končí uzavírka silnice I/16 v Trutnově Volanově.

Na silnici I/16 v Trutnově – Volanově jsme dokončili práce na opravě mostu, které byly zahájeny začátkem srpna. Most bylo nutné opravit z důvodu jeho špatného stavu a nízké zatížitelnosti, rozpadu opěr, zatékání do nosné konstrukce, vzniku trhlin, krápníků.

Během prací proběhla demolice stávajícího mostu a následně výstavba nového mostu (výstavba nových základů, opěr, nosné konstrukce, říms), také instalace zádržného systému, oprava povrchu vozovky, přeložka ČEZ.

Dnes končí úplná uzavírka komunikace, na místě však budou ještě téměř měsíc pokračovat dokončovací práce pouze za minimálních dopravních opatření.

Print Friendly, PDF & Email