Po víkendu začne oprava silnice I/14 v Potštejně

V pondělí 18.7. zahájíme rekonstrukci silnice I/14 na průtahu obcí Potštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou. Stavba bude začínat v místě začátku obce Potštejn směrem od Vamberka a bude končit v místě konce obce Potštejn směrem na obec Sopotnice. Jedná se o provozní staničení komunikace I/14 v úseku km 160,167 – km 161,154.

Důvodem pro opravy jsou plošné deformace vozovky a vyjeté koleje. Zároveň i únosnost vozovky je zcela nevyhovující.

Během oprav dojde k celkové rekonstrukci vozovky včetně aktivní zóny, budou vybourány betonové obrubníky, stávající uliční vpusti včetně přípojek a nahrazeny novými, dojde k seříznutí stávající krajnice.

Doba pro dokončení stavby je 6 měsíců, doba pro uvedení do provozu 5 měsíců. Zhotovitelem bude firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za smluvní cenu 31,96 mil. Kč bez DPH.

Opravy jsou rozděleny na tři etapy o délce cca 550 m, 280 m, 157 m, během nichž dojde k úplné uzavírce komunikace.

Plánovaný termín úplné uzavírky:

  1. etapa: 18.07.2022 – 18.09.2022
  2. etapa: 19.09.2022 – 30.10.2022
  3. etapa: 31.10.2022 – 27.11.2022

Navržená objízdná trasa je po celou dobu uzavírky vedena po silnici I/11 – Vamberk – Rybná nad Zdobnicí – Helvíkovice – Žamberk, dále po silnici II/312 – Dlouhoňovice – Hejnice – České Libchavy a zpět na silnici I/14. Tato objízdná trasa je navržena obousměrně a bude vedena na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.

O průběhu oprav budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email