V pondělí 24. 5. 2021 zahajujeme stavbu protihlukové stěny na Rašínově třídě v Hradci Králové. Nová stěna bude situována na pravé straně silnice I/37, od výjezdu z Gočárova okruhu až po křižovatku s ulicí Na Rybárně. Provoz na silnici I/37 bude v průběhu stavby zachován obousměrný, pro řidiče je navržena pouze odlehčovací objízdná trasa. Stavbu dokončíme v listopadu letošního roku.

V průběhu stavebních prací dojde na Rašínově třídě k zúžení stávajících jízdních pruhů ve směru na Pardubice. Opačný směr bude průjezdný bez omezení. Odlehčovací objízdná trasa je vedena po sil. I/31 a dále po sil. I/35 a I/11. Stavbu zhruba 700 m dlouhé protihlukové bariéry dokončíme v průběhu listopadu letošního roku.

Novostavbu pro ŘSD realizuje firma EUROVIA CS za smluvní cenu 39,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email