V letošním roce zahájí ŘSD výstavbu důležitého obchvatu Jaroměře. Přeložka silnice I/33 odvede dopravu ze zastavěné části města, zvýší se tak bezpečnost silničního provozu a sníží hluková zátěž obyvatel. Uvedení stavby do provozu předpokládáme v roce 2023. pic.twitter.com/mMRVKRzJO6

Print Friendly, PDF & Email