Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Liberecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

V pondělí zahájíme ve Žďárku opravu mostů a vozovky na silnici I/35

V pondělí zahájíme ve Žďárku opravu mostů a vozovky na silnici I/35

V pondělí 18. září zahájíme ve Žďárku na silnici I/35 opravu mostů ev. č. 35-043..1, 2 a velkoplošnou opravu asfaltového souvrství na 2 km komunikace. Jako první opravíme most ev. č. 35-043..2 a povrch vozovky v jízdním pásu ve směru na Liberec, který bude pro řidiče...

Aktualizovaná mapa významných akcí v Libereckém kraji pro rok 2023

Aktualizovaná mapa významných akcí v Libereckém kraji pro rok 2023

Podívejte se na aktualizovanou mapu významných oprav a staveb v Libereckém kraji pro tento rok. Aktuálně opravujeme celkem 4 mosty, stavíme zkapacitnění silnice I/9 u Nového Boru, připojovací větve na silnici I/10 v Turnově, rekonstruujeme opěrné zdi u Vojtěšic a...

Stavba okružní křižovatky v Jestřebí je v plném provozu

Stavba okružní křižovatky v Jestřebí je v plném provozu

V úterý 5. září jsme zprovoznili stavbu okružní křižovatky silnic I/9 a I/38 v Jestřebí, kde nyní řidiči projedou bez dopravního omezení. V rámci této akce došlo k přestavbě nevyhovující průsečné křižovatky na čtyřramennou okružní křižovatku s vnějším průměrem 60...

Stavba zobousměrnění sjezdu ze silnice I/10 do Ohrazenic je zprovozněna

Stavba zobousměrnění sjezdu ze silnice I/10 do Ohrazenic je zprovozněna

V pondělí 4. září odpoledne jsme uvedli do provozu stavbu zbousměrnění sjezdu ze silnice I/10 v Ohrazenicích. Hlavní stavební práce jsme zde zahájili 5. května 2023, přičemž přípravné práce, jako bylo vytyčení obvodu staveniště a vykácení mimolesní zeleně, proběhlo...

V Turnově v prostoru Fučíkovy ulice vrtáme piloty

V Turnově v prostoru Fučíkovy ulice vrtáme piloty

V Turnově na stavbě nového sjezdu do místních komunikací a zároveň nájezdu na silnici I/10 v jízdním pásu ve směru na Železný Brod máme hotový násyp, armovaný svah o délce 36 m a kanalizaci máme dokončenou přibližně z 80 %. Aktuálně vrtáme piloty pro založení...

Videa a tweety z Libereckého kraje

Twitter feed is not available at the moment.
Print Friendly, PDF & Email