Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Liberecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Finální zprovoznění stavby u Ktové

Finální zprovoznění stavby u Ktové

Ve čtvrtek 23. června jsme finálně zprovoznili stavbu, během níž došlo k odstranění úrovňového železničního přejezdu a přeložce silnice I/35 a u Ktové. Cena stavby, kterou jsme v září 2020 zahájili, činí 152 mil bez DPH. Zhotovitelem je společnost  M – SILNICE a.s....

Na stavbě ekoduktu začneme realizovat betonové základy

Na stavbě ekoduktu začneme realizovat betonové základy

Na stavbě ekoduktu na silnici I/13 u Rozkoše jsme dokončili kácení lesní zeleně a hrubé zemní práce. V následujících dnech začneme dělat podkladový beton pro založení opěr, v příštím týdnu pak zahájíme vázání výztuže a budeme se pokračovat v činnostech pro betonování...

Plánované akce v Libereckém kraji pro rok 2022

Plánované akce v Libereckém kraji pro rok 2022

Na aktualizované mapě se dozvíte přehled plánovaných oprav a staveb v Libereckém kraji pro tento rok. U akcí, které jsou nyní v realizaci, se setkáte s omezením provozu, proto řidičům děkujeme za trpělivost.

Na mostech v Liberci je dokončena demolice nosné konstrukce

Na mostech v Liberci je dokončena demolice nosné konstrukce

Rekonstrukce mostů na průtahu Libercem na silnici I/35 probíhá podle harmonogramu. Aktuálně je na obou mostních objektech dokončena kompletní demolice nosné konstrukce a v těchto dnech zde probíhá drcení a odvoz betonových ker. Na prvním mostě ve směru od Prahy se...

Ve středu dojde k částečnému uzavření libereckého tunelu

Ve středu dojde k částečnému uzavření libereckého tunelu

O půlnoci z úterý 31.5. na středu 1.6. dojde k šestidennímu částečnému uzavření libereckého tunelu na silnici I/35 z důvodu běžné údržby. Obousměrný provoz bude veden vždy jedním tubusem v režimu 1+1. V pondělí 6.6. v nočních hodinách budou servisní činnosti ukončeny,...

Videa a tweety z Libereckého kraje

Na stavbě ekoduktu u Rozkoše na silnici I/13 je hotový podkladový beton na obou stranách a v pondělí 4.7. začneme s betonáží základu levé opěry. Místem projedete obousměrně v režimu 1+1. Kompletní práce včetně oplocení plánujeme mít hotové do konce roku. Děkujeme za trpělivost.

2

V zájmu zachování plynulosti dopravy při nadcházejících exponovaných dnech nebudou prováděny na komunikacích ve správě ŘSD žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů.
Více informací naleznete na tomto odkazu >> https://www.rsd.cz/-/%C5%98editelstv%C3%AD-silnic-a-d%C3%A1lnic-omez%C3%AD-z-d%C5%AFvodu-za%C4%8D%C3%A1tku-letn%C3%ADch-pr%C3%A1zdnin-b%C4%9B%C5%BEnou-%C3%BAdr%C5%BEbu-komunikac%C3%AD

S omezením provozu se dnes setkáte na silnici I/35 mezi Libercem a Bílým Kostelem, kde aktuálně probíhá řezání keřů ve středovém dělícím pásu. Doprava je zde vedena pravým jízdním pruhem do dnešních 18:00. Na pracovníky s technikou berte prosím ohled!

Print Friendly, PDF & Email