Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Liberecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Tento rok opravíme u Jablonného v Podještědí dva mosty

Tento rok opravíme u Jablonného v Podještědí dva mosty

Začátkem dubna plánujeme zahájit opravu dvou mostů u Jablonného v Podještědí na silnici I/13. Stavební práce na mostě přes Heřmanický potok (ev. č. 13-112) a na mostě přes Kněžický potok (ev. č. 13-114) budou probíhat souběžně a jejich ukončení plánujeme tento rok...

Přehled významných oprav v Libereckém kraji pro rok 2023

Přehled významných oprav v Libereckém kraji pro rok 2023

Podívejte se na přehled významných oprav, které plánujeme tento rok realizovat. Čeká nás celkem čtrnáct akcí napříč celým Libereckým krajem. Pustíme se nejen do velkoplošných oprav asfaltového souvrství, ale i do rekonstrukce mostů a propustků. I/14 Vojtěšice -...

V České Lípě jsme provedli zkoušky vodotěsnosti potrubí

V České Lípě jsme provedli zkoušky vodotěsnosti potrubí

Během rekonstrukce odvodňovacího systému mostu v České Lípě na silnici I/9 jsme dnes provedli zkoušky vodotěsnosti potrubí, které dobře dopadly. Vodu jsme do sklolaminátových trubek čerpali z řeky Ploučnice za pomoci motorového čerpadla. Za necelých 5 hodin jsme...

Ohlédnutí za stavbami a opravami v roce 2022

Ohlédnutí za stavbami a opravami v roce 2022

V uplynulém roce jsme v Libereckém kraji dokončili realizaci 16 akcí, zahájili řadu klíčových staveb a zprovoznili přeložku silnice I/35 u Ktové, kde došlo k odstranění úrovňového železničního přejezdu. Podívejte se, kde konkrétně jsme pracovali. Dokončené akce v roce...

Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA

Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA

Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA, prošla tedy schválením Centrální komise a nyní se dopracovává technická studie. Na tuto stavbu navazuje přivaděč do Semil, kde aktuálně zpracováváme dokumentaci posuzování vlivů na životní...

Na jaře 2023 zahájíme opravu silnice I/14 u Vojtěšic

Na jaře 2023 zahájíme opravu silnice I/14 u Vojtěšic

V příštím roce budeme pokračovat s rekonstrukcí silnice I/14, a to mezi Vojtěšicemi a Mladkovem, čímž navážeme na letos dokončenou opravu u Poniklé. Rekonstrukcí projdou dva samostatné úseky nacházející v nezastavěné části obce. První úsek se nachází mezi Vojtěšicemi...

Videa a tweety z Libereckého kraje

V současné době se připravuje území pro stavbu „I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262)“. Bylo dokončeno samotné kácení a nyní probíhá úklid na některých lokalitách, odvoz dřevní hmoty a štěpkování. Práce budou dokončeny do 31. března 2023.

2

Na stavbě okružní křižovatky silnic I/38 a I/9 v Jestřebí aktuálně probíhá realizace konstrukčních vrstev vozovky. Obousměrný provoz je v hlavním dopravním směru veden v režimu 1+1 se sníženou rychlostí 50 km/h. Stavební práce plánujeme mít hotové na podzim 2023.

3

V Liberci na sil. I/35 jsme zahájili stavební práce, kde dojde k propojení připojovacího pruhu od ulice České mládeže s odbočovacím pruhem na sil. I/14 (sjezd Jablonec n/N), a tím vznikne bezpečný průpletový úsek. Jak místem projedete a kdy bude hotovo?
https://kraje.rsd.cz/liberecky/na-prutahu-liberce-jsme-zahajili-stavebni-prace/

Print Friendly, PDF & Email