Ředitelství silnic a dálnic s. p. prostřednictvím Správy Ostrava vybírá firmy určené k běžné údržbě silnic v Moravskoslezském kraji. Veřejná soutěž dodavatele kompletního servisu zahrnuje území okresů Bruntál, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná. Předmětem zakázky jsou práce spočívající v zajištění údržby silnic I. třídy včetně veškerého příslušenství. Součást odborného zajištění kvality a bezpečnosti silničního provozu je zakotveno v tuzemských zákonech, které musí být během spolupráce dodržovány.

Předpokládaná hodnota čtyřletých rámcových dohod dosahuje cca půl miliardy Kč bez DPH. Odhad ceny z plánovaných výdajů v jednotlivých okresech (Bruntál a Opava: cca 127 000 000 Kč, Frýdek-Místek a Nový Jičín: cca 208 000 000 Kč, Ostrava a Karviná: cca 134 000 000 Kč).

Běžná údržba zahrnuje práce potřebné na základě výstupů z pravidelných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o čištění vozovek, odstraňování závad dopravního značení, údržbu krajnic či příkopů nebo mostů a součástí je také revize dopravního značení a dalšího příslušenství včetně čištění. Správa Ostrava předpokládá plnění zakázky nejen pomocí níže uvedené homologované výbavy:

– samosběrné oboustranné zametače včetně nosiče

– nákladní automobily s nosností min 6 t

– lehké dodávkové automobily schopné tažení signalizačních vozíků

– sady přenosného svislého dopravního značení

– signalizační vozíky se světelnou šipkou

– nákladní automobily doplněné hydraulickým jeřábem

– zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích

– univerzální nosiče nářadí

– kombinovaný čistič vpustí.

Print Friendly, PDF & Email