Od úterý 19. 4. 2022 začne přibližně tříměsíční oprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Staříč, která se nachází před Frýdkem-Místkem směrem od Ostravy. Jednotlivé sjezdy a nájezdy dálnice D56 opraví firma Jankostav za cca 16 milionů Kč bez DPH.

Do konce letošního července bude hotovo frézování staré vozovky následované rozpojením zbylého souvrství, homogenizací a recyklací podloží před nanesením spojovacího postřiku. Zároveň obnovíme tři vrstvy asfaltových krytů všech zdejších nájezdů a výjezdů.

Dálniční rampy budou postupně uzavírány s převedením veškeré dopravy na objízdné trasy. Značené objížďky povedou po dálnici D56 přes MÚK na Krmelín/Paskov a současně přes kruhový objezd u Tesca ve Frýdku-Místku. Zmíněné křižovatky poslouží k bezpečnému otočení řidičů a nasměrování zpět k požadovanému cíli. Objízdné trasy budou upřesněny standardními oranžovými směrovkami.

Print Friendly, PDF & Email