Blíží se zahájení opravy silnice I/48 v úseku Mosty u Českého Těšína – Chotěbuz, po rozmístění přechodného značení začnou stavební práce v úterý 27. 6. 2023. Akci za cca 55,2 milionu Kč bez DPH realizuje společnost Strabag. Během rekonstrukce trasy v km 71,6 – 73,4 provozního staničení povede veškerý provoz sníženou rychlostí v jednom pruhu pro každý směr jízdy. Hotovo by mělo být přibližně do konce letních prázdnin.

Potřebu opravy potvrdily výsledky nezávislého hodnocení předmětného úseku Mosty u Českého Těšína – Chotěbuz. Před zahájením projekčních prací byla provedena diagnostika pomocí jádrových vrtů, sond a navazujících zkoušek, současně byla měřena únosnost vozovky. Z kontroly vyplývá, že stávající stav silnice vykazuje vady odpovídající stáří a zatížení komunikace (místem projíždí přes 10 000 aut denně, z toho více než 4 600 kamionů). Frekvence a skladba dopravních prostředků způsobily výtluky, hrby, trhliny a plošné deformace včetně koroze.

Na základě zpracované diagnostiky byla zvolena oprava pomocí recyklace za studena na místě s pokládkou nových asfaltových vrstev, očekávaná životnost dosahuje 20 let. Součástí opravy je obnova vodorovného dopravního značení, výměna svodidel, úprava zpevněných rigolů a čištění odvodnění.

Print Friendly, PDF & Email