Silnice I/11 patří mezi nejdelší komunikace I. třídy v České republice. Páteřní spojnice západu a východu země měří celkem 316 kilometrů, svoji délkou a umístěním nabízí často využívanou alternativu dálničním úsekům. Vlivem neustálé zátěže osobní i kamionovou dopravou vznikají provozní škody, které je potřeba napravit.

Nejbližší reakcí na stav silnice I/11 v Moravskoslezském kraji je plánovaná oprava trasy mezi Malými a Velkými Heralticemi. Rekonstrukce necelých tří kilometrů povrchu v obou směrech začne od pondělí 29. 3. 2021.

Oprava je vyžadována objektivním hodnocením silnice I/11, která mezi Heralticemi vykazuje nevhodné prvky jako staré vysprávky, mozaikové trhliny, příčné trhliny, podélné trhliny, výtluky a místy chybí asfaltový tmel. Ztráta kvality silnice vznikla v průběhu jejího intenzivního využívání frekventovanou dopravou. Po dobu rekonstrukce trasy v km 234,1 až 236,9 bude provoz veden částečnou uzavírkou, což znamená opatrný průjezd stavbou po neopravované části komunikace. Lze očekávat nárazové kolony vlivem jednopruhového kyvadlového režimu pro oba směry.

Za možné zdržení se omlouváme, prosíme o trpělivost do konce oprav pravděpodobně v červnu letošního roku. Celková cena nového povrchu vychází na cca 47 milionů Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email