Oprava obousměrně uzavřeného mostu silnice I/56 v Ostravě-Přívoze začala v pondělí 31. 5. 2021 a zhotovitele hned z úvodu čekalo zajímavé překvapení. Přípravné práce před půlroční rekonstrukcí vedly k odhalení dalších dutin určených pro uložení výbušnin. Něco podobného bylo zjištěno na mostu v Oldřichovicích u Třince a v obou případech se jedná o předem projektované otvory, které se za minulého režimu vytvářely kvůli možnosti uložit trhavinu a řízeně odpálit most v případě bojové taktiky. Zničení mostu mohlo následovat například při ústupu vojsk nebo kvůli zamezení průjezdu nepřátel. Malé skryté otvory se v tuzemsku mohou vyskytovat i na dalších mostech, přestaly se vytvářet po pádu komunismu.

Zařízení preventivně zabudované do konstrukce mostu v Ostravě bylo z horní části nepřiznané čili okem neviditelné, ze strany od silnice otvory krylo vozovkové souvrství. Přístup do dutin vedl ze spodního směru od vodního toku přes připravený poklop. Tento poklop bude během opravy přivařen a zaslepen.

Nález neovlivní termín opravy předpokládaný do konce letošního roku. Velmi vytížený most musel být uzavřen a nahrazen objízdnými trasami bez proveditelné možnosti postavit mostní provizorium. Omlouváme se za vznikající kolony, snahou všech zúčastněných bude stavbu urychlit bez ovlivnění kvality odvedené práce.

Print Friendly, PDF & Email