Silnice I/11 vedoucí Havířovem podstupuje kompletní opravu povrchu a podložních vrstev asfaltu. Probíhající rekonstrukce průtahu v km 296,9 – 299,4 potrvá přes dva měsíce, konkrétně by se dělníci měli zdržet do první poloviny letošního září s následnými dodělávkami dopravního značení či protismykových povrchů bez dopadu na běžný provoz.

Oprava Hlavní třídy a Dlouhé třídy za cca 47 milionu Kč bez DPH znamená výměnu asfaltového souvrství v tloušťce 11 centimetrů, úsek km 297,8 – 298,2 čeká celoplošná sanace podloží vozovky do hloubky zhruba jednoho metru.

Z důvodu velkého počtu napojení místních komunikací je stavba rozdělena na několik etap a dílčích podetap, přičemž silnice I/11 zůstane vždy průjezdná oběma směry minimálně v režimu pruhů 1+1. Jediný případ nutných objížděk přilehlými ulicemi je krátké období provádění sanací podloží. Objízdné trasy budou stanoveny v co nejkratším možném termínu, aby většina dopravy zůstala na opravovaném průtahu Havířovem.

Print Friendly, PDF & Email