Zásadním podkladem pro stavbu plotů je platný odborný předpis, který stanovuje požadavky na provedení, kvalitu a umístění plotů použitých preventivně proti průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD ČR). Závazný dokument popisuje například projektování oplocení, jeho umístění, konstrukci, údržbu, přípustné odchylky i záruku. Kromě jednotlivých fází existence plotu se v předpisu jasně píše, že ploty podél pozemních komunikací opatrovaných ŘSD ČR musí bránit průchodu zvěře a osob, zároveň však musí být zachován bezpečný provoz na silnicích včetně dostatečného místa pro únik osob při nehodách.

Zmíněný předpis splňuje většina tuzemských plotů stavěných ŘSD ČR. Našla by se místa jinak provedeného oplocení, avšak tyto mnohdy dříve navrhované zábrany u cest jsou modernizovány podle nejnovějších standardů popsaných výše. Z evidovaných 1 285 kilometrů českých dálnic bylo při poslední sumarizaci ochráněno pletivem už 621 kilometrů, konkrétní stav si můžeme představit na příkladech Moravskoslezského a Olomouckého kraje:

Moravskoslezský kraj:

Dálnice D1 mezi hranicí kraje (km 316,5) a EXITem Rudná (km 354) je oplocena převážně již vysokopevnostním pletivem. Lokálně zůstalo starší zelené oborové pletivo, které se postupně nahrazuje vhodnějším a pevnějším materiálem. Modernizace probíhá s ohledem na stav stávajícího pletiva a výši dostupných financí.

Od EXITu Rudná až k hranici s Polskem je dálnice D1 oplocena jen v rizikových místech. V současné době zhotovitel zpracovává dokumentaci na doplnění oplocení tohoto úseku (s ohledem na stav stávajícího oplocení je možná i jeho výměna). Realizace bude následovat v dohledné době po dokončení projektu.

Dálnice D56 z Ostravy do Frýdku-Místku a zpět je oplocena v celé směrově rozdělené části, zatímco dálnice D48 je oplocena oborovým pletivem z Frýdku-Místku až do Českého Těšína. Oplocen je i nedávno zprovozněný dálniční úsek Rybí – Rychaltice, kde v současné době probíhají přejímky.

Z hlediska silnic prvních tříd Moravskoslezského kraje je opatřena proti průchodu lidí nebo zvěře silnice I/11 na trase z Mokrých Lazců až k prodloužené Rudné, oplocen je i úsek Nebory – Bystřice. Po dokončení projektové dokumentace budou ploty na silnici I/11 rozšířeny na několika vytipovaných místech. Komunikace I/58 je oplocena v úseku od křižovatky s dálnicí D48 po napojení na starou silnici za Skotnicí (cca 3 km).

Olomoucký kraj:

V Olomouckém kraji je dálnice D1 oplocena od hranic se Zlínským krajem až k hranici s Moravskoslezským krajem, kdežto od hranic Jihomoravského kraje k hranici se Zlínským krajem oplocena zatím chybí, a proto aktuálně probíhají práce na projektové dokumentaci nutné k zahájení stavby.

Dále není plot podél dálnice D46, kde opět ŘSD ČR počítá s nápravou plánovanou až po rekonstrukci dálnice a příslušných mimoúrovňových křižovatek. Dálnice D35 je oplocena pouze v úseku EXIT Holice (km 276) až EXIT Kocourovec (km 283). Na zbylé části od Slavonína po křížení s dálnicí D1 probíhá příprava čili tvorba projektové dokumentace. Pro úsek D35 mezi Mohelnicí a Křelovem platí stejný stav jako v případě D46 a zbývá zmínit dálnici D48, kde stojí plot pouze v prostoru bělotínské křižovatky (cca 2 km).

Jak je vidět, probíhá řada administrativních kroků k dokončení neoplocených částí, výjimkou není ani silnice I/44 v úseku Mohelnice – Bludov, kde se na uzavření před zvěří či chodci připravuje projektová dokumentace.

Nové dálnice stavbaři lemují oplocením zcela automaticky, starší trasy anebo silnice nižší kategorie jsou pomalu doplňovány nataženým pletivem. Jeho poškození nikdy nezpůsobuje zvěř, povalení či narušení plotu zapříčiňuje člověk svévolným přelézáním, při autonehodách a objevily se i případy ničení například zemědělskou technikou.

Print Friendly, PDF & Email