V bezprostřední blízkosti novostavby obchvatu Krnova dojde v pátek 14. 5. 2021 k úpravě výjezdu z čerpací stanice Čepro na silnici I/57. Změna u benzínové provozovny EuroOil nastane kvůli pokračování stavebních prací na trase protínající severovýchodní části města.

Uvedená úprava se týká zúžení jízdního pruhu výjezdu od čerpací stanice, zároveň bylo v rámci zvýšení bezpečnosti schváleno nahrazení dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ při výjezdu z čerpací stanice na komunikaci I/57.

Kromě pátečního dopravního opatření ŘSD ČR oznamuje, že v týdnu od 17. do 23. 5. 2021 začne fungovat úprava silnice I/45 ze směru od státní hranice do Krnova. Pravá strana vozovky bude rozšířena, aby zůstal zachován plynulý obousměrný provoz v rámci možností plánovaných prací.

Print Friendly, PDF & Email