Na území Moravskoslezského kraje v roce 2020 probíhala výstavba řady nových dálnic a silnic I. třídy. Aktivní budování kvalitní infrastruktury plynule pokračuje i letos, výjimku tvoří již dokončené projekty uvedené do provozu a udržované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Správě Ostrava se za rok 2020 podařilo realizovat stavební investice v řádech miliard českých korun, součtem všech akcí ostravského úseku výstavby se závěrečný účet vyšplhal na částku cca 2,9 miliardy Kč bez DPH. Ohromující suma zásadně narostla zásluhou frýdecko-místeckého obchvatu. Na stavbě „D48 Frýdek-Místek, I. etapa, D56 připojení na D48“ bylo investováno přibližně 697,3 milionu Kč bez DPH, po zahrnutí i druhé etapy obchvatu bylo zde loni uhrazeno přes 1,1 miliardy Kč bez DPH.

Svůj podíl na téměř třímiliardové roční částce má i dokončení a zprovoznění důležitých staveb z okresu Nový Jičín. V prosinci byla pro řidiče uvedena do provozu stavba „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“, u které bylo v roce 2020 fakturováno nemalých cca 686 milionů Kč bez DPH. Vítané zprovoznění dálnice doplnilo rovněž prosincové otevření přímo navazující novostavby „I/58 Příbor-Skotnice“, kde bylo v loňském roce prostavěno zhruba 95,1 milionů Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email