Od pondělí 4. 4. 2022 zahajujeme úplnou uzavírku silnice I/47 mezi Bělotínem a Odrami. Důvodem obousměrné uzávěry je přibližně půlroční oprava přemostění Vraženského potoka. Přesypaný most o jednom poli s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovou prefabrikovanou žaluziovou deskou zde slouží už od roku 1969.

Modernizace mostu dosáhne hodnoty přes 2,9 milionu Kč bez DPH. Veřejně vysoutěžená stavební firma Makos zaručí kompletní opravu nosných prvků, izolací, spodní stavby, vozovky, koryta potoka, krajnic i dopravního značení.

Obousměrnou uzavírku silnice I/47 v km 71 nahradí obousměrná objízdná trasa vytyčena přes nejbližší obec Hynčice. Minimální zdržení potrvá po celou dobu stavebních prací, snahou všech zúčastněných stran bude opravu zvládnout bez prodlení.

Print Friendly, PDF & Email