Po úspěšném dokončení výběrového řízení na zhotovitele byla podepsána smlouva k opravě mostu silnice I/46 v obci Dvorce. Převzetí staveniště proběhne ve čtvrtek 14. 3. 2024 s předpokladem úvodních prací prováděných do konce března (kácení stromů, likvidace ostatních dřevin, zasunutí ocelové konstrukce do mostního otvoru atd.).

Hlavní fáze oprav začne po vydání pokynu ŘSD závislého na informaci od zhotovitele o dostupnosti potřebných stavebních materiálů. Termín obratem zveřejníme a dělníci společnosti Ponvia Construct budou mít dva měsíce na uvedení stavby do provozu. Během veškerých prací řidiči projedou vždy kyvadlově jedním pruhem pro oba směry dopravy (řízeno semafory nebo regulovčíky s vysílačkami).

Předmětem zakázky za cca 4,6 milionu Kč je celková rekonstrukce mostu z roku 1902 vedoucí mezi Moravským Berounem a Opavou přes Rubaniskový potok u odbočení na Rejchartice a Křišťanovice (km 80,791 provozního staničení silnice I/46). V rámci harmonogramu nastane bourání části zídek a římsy, do současného mostního otvoru bude zasunuta flexibilní ocelová konstrukce s přesahem a dojde například k úpravám pod mostem včetně doplnění nových svodidel či zábradlí.

 

Print Friendly, PDF & Email