V rámci řešení dopravních nedostatků silnice I/57 plánuje Ředitelství silnic a dálnic s. p. nový obchvat. Zamýšlená stavba silnice vedoucí kolem obce Skrochovice odvede mimo zástavbu vnitrostátní
i mezinárodní tranzitní dopravu, což znamená faktický odklon cca 10 000 automobilů všech velikostí denně.

Novostavba silnice I/57 je v přípravné fázi, nyní se pracuje na dokumentech k územnímu řízení. Zahájení stavby zatím vychází na rok 2025 a odhadovaná cena díla dosahuje částky zhruba 771 milionů Kč bez DPH. Předpokládaná suma peněz počítá mimo jiné s vybudováním hlavní trasy obchvatu v délce 3 154 metrů, dále vznikne 5 nových mostů celkové délky 318 metrů a za zmínku stojí i dvě nové křižovatky nebo protihlukové stěny dlouhé 912 metrů.

Obchvat Skrochovic povede přes území bývalé skládky, celkový objem zemních prací se skládá z potřeby výkopů (54 065 m3) a násypů (325 029 m3). Kompletní dokončení stavebního procesu
je předpokládáno do dvou let, tím pádem se uvedení do provozu směřuje k roku 2027.

Pro lepší představu moderního cestování mezi Opavou a Krnovem slouží nové video doplněné
o všechny potřebné podrobnosti obchvatu: https://youtu.be/3wcQjjJtF4o.

Další volně publikovatelné informace nabízí infoleták stavby: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/351/infoletak_s57-skrochovice-obchvat.pdf.

Print Friendly, PDF & Email