Od úterý 6. 4. 2021 začíná oprava mostu silnice I/11 v Oldřichovicích u Třince. Stav mostního objektu na kilometru 3,1 provozního staničení byl objektivním posouzením shledán vhodným pro celkovou rekonstrukci za předpokládanou cenu 10,3 milionu Kč bez DPH.

Oprava potrvá zhruba do konce září letošního roku. Stavební firma provede sanaci staré mostovky, obnoví hydroizolaci a zařídí nové ochranné vrstvy včetně asfaltového souvrství. V rámci plánovaného harmonogramu se počítá s montáží vyhovujících svodidel a sanací spodní stavby.

Most v Oldřichovicích se bude opravovat po polovinách, což umožní zachování obousměrné dopravy. Provoz povede jedním pruhem kyvadlově vždy po nedotčené polovině silnice I/11, plynulost zařídí přítomný semafor. Všem řidičům děkujeme za pochopení.

Print Friendly, PDF & Email