Se začátkem příštího týdne začíná také další oprava mostu v Moravskoslezském kraji. Od pondělí 20. 5. 2024 do konce listopadu potrvá celková rekonstrukce mostního objektu silnice I/45 na hranici katastrů obcí Oborná a Nové Heřminovy (okres Bruntál). Rozsah prací vychází z nezávislého posouzení stavu mostu, následná projektová dokumentace předpovídá například frézování vozovky, odbourání říms, sanace, vyrovnání konstrukcí, doplnění izolací, obnovu říms, úpravy vodního toku, stavbu gabionových zdí či montáž pevnějších svodidel.

Zakázku dostala na starost stavební firma Makos, která ve veřejné soutěži předložila nejnižší nabídkovou cenu cca 4,4 milionu Kč. Zhotovitel následně dojednal změnu dopravního režimu, po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému provedení opravy budou motoristé projíždět přes most jedním pruhem pro oba směry, střídavý provoz pohlídají semafory.

Print Friendly, PDF & Email