Mezi Ostravou a Havířovem bylo odstraněno kolizní místo přibližně v kilometru 296 provozního staničení. Křížení silnice I/11 a výjezdu z místní části Šumbark představovalo jednu z nejrizikovějších křižovatek v Moravskoslezském kraji, proto se poslední tři podzimní a zimní týdny prováděla stavební úprava doplněná změnou vedení provozu.

Ředitelství silnic a dálnic ČR zajistilo stavební změny středového dělícího pásu, které byly efektivně podpořeny novým dopravním značením. Konkrétně si lidé mohou všimnout osazených betonových svodidel a dalších bezpečnostních prvků (například reflexních baliset). Vlivem provedených změn dojde k cílovému zamezení odbočení vlevo na silnici I/11 při jízdě od Šumbarku směr Havířov-centrum. Levé
odbočení z hlavní komunikace I/11 směr Šumbark zůstane zachováno beze změny. V pátek 11. 12. firmy na místě osazovaly svodidla, dodělávaly obrubníky a instalovaly balisety. Během dokončovacích činností pokračovala také tvorba vodorovného dopravního značení před uvedením křižovatky do provozu. Předpoklad úplného zprovoznění bezpečného křížení je pátek 18. 12. 2020, ovšem ŘSD věří přívětivému počasí, které by umožnilo termín uspíšit na některý dřívější den.

Více informací do reportáží najdete také na krajském Twitteru.

 

Print Friendly, PDF & Email