Od pondělí 30. 10. 2023 začíná výstavba protihlukového opatření na dálnici D48 vedoucí Chlebovicemi (část Frýdku-Místku). V souladu s posudkem hlukové zátěže dojde k navýšení stávajících protihlukových stěn včetně doplnění zcela nových panelů na hlavní trasu i mosty dálnice D48 v km 41,376 – 41,983 provozního staničení. Práce za cca 48 milionů Kč potrvají do jara (předpoklad duben 2024), nejvýhodnější nabídku ze tří evidovaných podalo společenství firem MI Roads a Doprastav.

Nové stěny budou umístěny v koruně dálnice na násypu za stávajícími ocelovými svodidly. Práce proběhnou během částečné uzavírky, veškerý provoz povede zúžením do jednoho pruhu D48 v každém směru (režim 1+1). Motoristé mohou počítat se snížením maximální povolené rychlosti. Děkujeme za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení.

Print Friendly, PDF & Email