Ředitelství silnic a dálnic s. p. připravuje stavbu ekoduktu v migračním pásmu Jablunkovské brázdy poblíž hraničního přechodu se Slovenskem, kde silnice I/11 vede jako směrově rozdělený čtyřpruh. Výstavba zcela nového nadchodu pro zvěř usnadní migraci živočichů a tím se sníží riziko střetu pobíhajících tvorů s projíždějícími vozidly.

Hustě zalesněná lokalita v katastru obce Mosty u Jablunkova je oblastí mimořádného významu z hlediska výskytu velkých savců, a to v republikovém i  v  evropském kontextu. Plánovaný ekodukt bude dispozičně začleněn do přirozeně zvlněného terénu, aby překonal migrační bariéru v podobě bohatě využívané silnice I/11. Nadchod pro zvěř bude mít šířku 47 metrů a délku 66 metrů.

Stavba kolmého přesypaného mostu je navržena jako oblouková železobetonová konstrukce. S  ohledem na minimalizaci rozpětí polí byly vybrány dva oblouky doplněné mezilehlou podpěrou umístěnou v současném středním dělícím pásu silnice I/11. Kvůli zkrácení doby výstavby je upřednostněna prefabrikovaná varianta posazena na velkoprůměrových pilotách.

Nedílnou součástí projektu je rozsáhlý návrh vegetačních úprav pomocí původních dřevin, aby bylo docíleno maximálního efektu začlenění migrační trasy do okolí. Kromě zatravnění se také počítá s neprůhlednou bariérou, která zabrání rušení zvěře světlem anebo hlukem.

Předpokládané zahájení stavby vychází na rok 2024 s uvedením do provozu o rok později. Odhadovaná cena dosahuje cca 155 milionů Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email