Vzhledem k intenzivní dopravní zátěži obce Vrchy je cílem Ředitelství silnic a dálnic ČR snížit dopady frekventovaného provozu pomocí stavby nové komunikace. Novostavba přeložky silnice I/57 trasy mezi Opavou a Novým Jičínem odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné oblasti.

Plánovaný obchvat obce Vrchy se aktuálně nachází v přípravné fázi. Letos byl schválen zpracovaný záměr projektu a nedávno došlo k uzavření smlouvy na zpracování dokumentace předběžného geotechnického průzkumu, který bude podkladem následné dokumentace pro územní rozhodnutí, případně projektové dokumentace pro společné povolení stavby.

Více než 6,5 km dlouhý obchvat by mohl mít stavební povolení do čtyř let, předpokládané zahájení dvouleté stavby tedy vychází na rok 2027. Projekt za odhadovaných 830 milionů Kč bez DPH počítá rovněž se třemi mosty a ekoduktem pro bezpečný přechod zvěře.

Další detaily stavby viz: https://mapapp.rsd.cz/Upload/Stavby/625/infoletak_s57-vrchy-obchvat-A5.pdf?t=2021-11-19%2008:43:20.91.

Print Friendly, PDF & Email