Ředitelství silnic a dálnic s. p. jako investor akce „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ připravuje v místech uvedené stavby podrobný geotechnický a pyrotechnický průzkum. Vlastníci dotčených pozemků budou informováni ohledně průběhu prací dodavatelskou společností.

Poznatky o geologických poměrech v místě budoucí přeložky silnice I/11 zajistí společnost INSET s. r. o. za cenu cca 17,5 milionu Kč bez DPH, předpoklad zahájení prací je přelom listopadu a prosince 2022 s dobou trvání 11 měsíců. Součástí podrobného geotechnického průzkumu bude i pyrotechnický průzkum vedený firmou AZ Pyro s. r. o. přibližně za 175 tisíc Kč bez DPH. Předpokládaný začátek prověřování možného výskytu nevybuchlé munice vychází opět na přelom listopadu a prosince tohoto roku, hotovo bude do 14 dní.

Před samotnou realizací podrobného geotechnického průzkumu došlo k zpracování podkladové dokumentace, která uvedla potřebu provedení pyrotechnického zkoumání v místech vrtů (pyrotechnický průzkum bude proveden u každého vrtu v rozmezí 10 x 10 m). Vznikne 223 vrtů v délce celé trasy cca šesti kilometrů.

Příprava jižního obchvatu Opavy aktuálně dosahuje fáze zpracování územního rozhodnutí (konkrétně byla podána žádost). Po dokončení výše zmíněných průzkumů přijde na řadu dokumentace stavebního povolení a majetkoprávní vypořádání (výkupy, věcná břemena atd.).

Infoleták stavby: https://apdos.roadmedia.cz/Upload/Stavby/537/infoletak_s11-komarov-jizni-obchvat.pdf?t=2022-10-18%2016:52:02.03.

Video stavby: https://youtu.be/6Tgx-S2Y-0g.

Print Friendly, PDF & Email