Probíhající stavba silnice I/57 pomalu obepíná severovýchodní části Krnova, nový obchvat postupně roste na trase vedoucí mezi územím města a hranicemi s Polskem. Za poslední měsíc se práce na severu Moravskoslezského kraje nezastavily.

Projekt novostavby severovýchodního obchvatu Krnova se skládá z celkového množství 141 stavebních objektů. Některé jsou téměř dokončeny, zatímco se v průběhu dubna jednotlivé pracovní skupiny věnovaly například dosypání krajnic a rozprostření ornice ve svazích. Proběhla také pokládka mechanicky zpevněného kameniva, vznikly odvodňovací žlaby a pokladači položili připravenou dlažbu.

U západního napojení obchvatu prošla vyfrézováním stávající komunikace před navezením materiálu do tělesa násypu. Vedle byly položeny kamenné obrubníky a osazený propustek už je standardně obsypán. Kromě zpevnění krajnic dělníci dokončili téměř půlkilometrový odkop stávající komunikace a na levém svahu silnice I/57 byla rozprostřena ornice.

Za splněné úkoly se sluší jmenovat i pokrok na stavbě mostů. U estakády přes Albrechtickou ulici byla namontována svodidla, zároveň se zde prováděly i nezbytné úpravy pod mostem (např. stavba schodiště). V případě estakády přes řeku Opavici byla dokončena přechodová deska či izolace pod bočními římsami, ze spodní strany estakády se pak připravovala plocha pro odláždění u cyklostezky.

Na dalších částech skoro osmikilometrové trasy přibyly stovky metrů výplní nových protihlukových stěn. Opěrná zeď v km 6,8 až 6,9 dostala svodidlové sloupky i zábradlí, v neposlední řadě zbývá zmínit zásyp přechodové oblasti estakády nad tratí ČD a ulicí Opavskou. Zhotovitel splnil nespočet úkolů, nejen výše jmenované pokroky zaznamenaly kamery, hotové video za duben je dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=DoCljOGg448.

Print Friendly, PDF & Email