Po zimní pauze bude pokračovat loni zahájená rekonstrukce mostů silnice I/48 v Českém Těšíně. Kompletní oprava mostních objektů na obchvatu města opět startuje od pondělí 29. 3. 2021, předpokládaný konec prací nastane v prosinci letošního roku.

Opravované mosty se nacházejí v kilometrech 72,9 a 72,8 provozního staničení silnice I/48. Stavbaři opraví havarijní předpolí, které přímo souviselo s narušováním celistvosti opěr a tvorbou závad vozovky. Dále bude provedena výměna mostního svršku i mostních závěrů. Projekt také počítá s osazením moderního systému automatického postřiku sloužícího preventivně proti výskytu námrazy.

Během oprav bude ponechán obousměrný provoz. Objízdná trasa není třeba, protože řidiči projedou kolem staveniště v upraveném vedení silniční dopravy přizpůsobené dostatečné šířce opravovaného ochvatu. Minimálně lze očekávat režim dopravy 1+1 jako v loňském roce, kdy se v místě oprav netvořily kolony.

Print Friendly, PDF & Email