Od soboty 3. 9. 2022 začíná oprava obou směrů dálnice D1 v km 296,3 – 341,5. Úsek mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou vyžaduje úpravy svahů a výměnu povrchu vozovky, je nutná i lokální výšková korekce nivelety včetně sanací podkladních vrstev či říms. Stavbaři se rovněž zaměří na vedení nízkého napětí a provedou obnovu přídlažby mostů. Na závěr připravujeme revizi vodorovného značení.

Oprava bude rozdělena na etapy geograficky rozmístěné po částech D1 mezi km 296,3 – 341,5, celá dálnice v trase Lipník–Ostrava uzavřena nebude. Kolem dělníků bude umožněn obousměrný průjezd se zvýšenou opatrností po neopravované části dálnice.

Letošní fáze rekonstrukce potrvá do listopadu, na jaře budou práce pokračovat s termínem dokončení v průběhu roku 2023. Cena projektu vychází na cca 307,7 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email