Vlivem opravy povrchu bude od 4. března částečně uzavřena Nádražní ulice v Karviné. Práce na silnici I/67 proběhnou mezi mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/59 a světelně řízenou křižovatkou se silnicí III/4688 (ulice Havířská). Výměna asfaltových vrstev a obnova dopravního značení včetně úpravy okolí vozovky potrvá do první poloviny dubna za cenu cca 11,5 milionu Kč.

Veškeré činnosti jsou plánovány během částečného omezení provozu silnice I/67, řidiči celou dobu projedou jedním jízdním pruhem pro každý směr (režim 1+1). V maximální možné míře předpokládáme zachování obslužnosti autobusových zastávek, přilehlého autobusového nádraží i nákupního a obchodního centra (vždy minimálně jedním ze dvou stávajících připojení na silnici I/67). Ulice Svatopluka Čecha zůstane dostupná jen ze směru od zimního stadionu (ulice Karola Śliwky).

Během dočasného znemožnění levého odbočení z Nádražní ulice na Bohumín a přechodného znemožnění nájezdu ve směru do Ostravy bude viditelně vyznačena obousměrná objízdná trasa po silnici I/67H (ulice Ostravská a třída 17. listopadu) a dále po třídě Osvobození k Havířské ulici.

Print Friendly, PDF & Email