Den před víkendem neboli v pátek 5. 4. 2024 dojde k zahájení celkové rekonstrukce mostu dálnice D1 na hranici obcí Velké Albrechtice a Bravantice. Úsek kilometrů 340,5 – 341,5 provozního staničení bude do začátku záři sveden do čtyř jízdních pruhů (dva a dva pruhy v každém směru). Tak zvaný režim 2+2 předchází kolonám, ačkoliv jej doprovodí snížení maximální povolené rychlosti na 80 km/h.

Na základě diagnostického průzkumu a hlavní prohlídky mostu byly zjištěny závady jako vozovkové trhliny, vyjeté koleje, místní poklesy, zatékání do nosné konstrukce, nerovnosti na horní ploše betonové mostovky či nedostatečná přilnavost izolace k podkladu. Přibližně pět měsíců bude trvat plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a izolačních vrstev. Součástí harmonogramu je rovněž nahrazení mostního svršku, revize mostních závěrů, čištění a údržba kanalizace, zábradlí i protihlukových stěn. Po zkvalitnění podloží dělníci položí nové asfaltové souvrství a v závěru počítáme s dodáním svodidel a dopravního značení.

Účet za kompletní rekonstrukci dosahuje bezmála 170 milionů Kč. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma M – Silnice, která zvítězila vedle dalších osmi účastníků veřejného výběrového řízení.

Print Friendly, PDF & Email