Ředitelství silnic a dálnic s. p. prostřednictvím Správy Ostrava připravuje nutnou opravu historicky významného mostu na silnici I/56 v Ostravě-Přívoze. Jedna z nejdůležitějších dopravních spojnic směr Hlučínsko podstoupí nezbytnou rekonstrukci plánovanou přibližně od května do konce letošního roku.

Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny a potřebná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby.

Most u Outlet Areny Moravia bude v době opravy úplně uzavřen, průjezd budou mít výjimečně zajištěna pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek IZS. Obousměrný společný provoz chodců a cyklistů bude veden vždy po nedotčené polovině chodníku opravovaného mostu. Objízdné trasy osobních nebo nákladních automobilů jsou rozděleny podle zátěže a jednotlivé směry barevně ukazuje mapa níže.

Finanční návrh projektanta pro předmětnou opravu je cca 18 milionů Kč bez DPH. Rekonstrukce proběhne v koordinaci staveb Dopravního podniku Ostrava a Magistrátu města Ostravy, které budou prováděny na přilehlém úseku ulice Hlučínské.

Vzhledem k vytíženosti silnice I/56 ŘSD ČR informuje v předstihu. Děkujeme za trpělivost během provádění neodkladné opravy.

 

Print Friendly, PDF & Email