Příští týden začne plánovaná rekonstrukce mostů silnice I/56 ve Frýdku-Místku (mosty ev. č. 56-067..1 a 56-067..2). Práce proběhnou za úplné uzavírky Beskydské ulice v km cca 53,2 až 53,3 provozního staničení, zatímco pod opravovanými mosty zůstane zachován obousměrný provoz zúženými pruhy silnice I/48. Viditelně značené objízdné trasy povedou po novém dálničním obchvatu (D48, D56) a přes silnice nižších tříd (I/48, I/56, III/4848h) na území města. Aktuálně předpokládáme začátek opravy od úterý 8. 8. 2023, zhotovitel se smluvně zavázal dokončit práce do 24 týdnů po zahájení.

Z celkového počtu 11 nabídek ve výběrovém řízení zvítězila firma Eurovia CS, která na mostě postaveném v roce 1977 provede opravu mostního svršku a sanaci spodní stavby včetně podhledu nosné konstrukce. Před zprovozněním dojde také k osazení nových bezpečnostních prvků (svodidla a zábradlí se svislou výplní). Cena opravy dosahuje částky zhruba 44,8 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email