V letošním roce Ředitelství silnic a dálnic s. p. připravilo celkovou rekonstrukci mostu silnice I/46 v obci Kobeřice na Opavsku. Výsledná cena celého projektu se pohybuje kolem 23,7 milionu Kč bez DPH. Na místě se odehrávají první pracovní činnosti, které dle harmonogramu potrvají do prosince 2021.

Oprava mostu přes vodní tok Bílá Voda spočívá v demolici stávající stavby, kde vznikne nový jednopolový most tvořený předepjatým trámem s konzolami v příčném směru. Šířka nosné konstrukce bude 10,5 metru a délka vychází na 26,1 metru.

V těchto dnech řidiči projedou obousměrně bez zdržení. Silniční doprava později povede po mostním provizoriu, zatím je náhradní mostní souprava ve fázi přípravy. Stavbaři začali zemní práce potřebné k umožnění stavby provizoria, které převede první automobily po Velikonocích.

 

Print Friendly, PDF & Email