Přesně za týden začne plánovaná oprava asfaltu okružní křižovatky v havířovské místní části Bludovice. Výměna povrchu silnice I/11 potrvá od 28. 5. do 1. 6. 2024, v souladu s dlouhodobou rámcovou smlouvou na podobné projekty provede rekonstrukci povrchu firma Strabag za cenu cca 2,8 milionu Kč.

Zhotovitel dojednal dopravní změny v rámci etap opravy následovně:

I. etapa, od 28. 5. cca 8:00 hod.:

Frézování živičného povrchu silnice I/11 v místě okružní křižovatky se sil. III/01140 a III/4742.

Dopravní omezení: Na silnici I/11 bude provoz veden kyvadlově (řízen pomocí semaforů), silnice III/01140 a III/4742 budou po dobu předmětných prací uzavřeny (mimo BUS). Objízdná trasa za napojení sil. III/01140 povede po sil. III/4735 přes Horní Bludovice, Žermanice a dále ve směru Bludovice. Objízdná trasa za napojení sil. III/4742 povede po sil. II/474 Životice, Těrlicko a poté na sil. I/11 ve směru Havířov.

BUS: provoz autobusů bude v případě potřeby usměrňován zaměstnanci stavby. Nedojde k zásahu do obsluhy zastávek Havířov,Bludovice,kopec.

II. etapa, od 29. 5. do 31. 5.:

Pokládka ložné a obrusné vrstvy asfaltu na straně napojení sil. III/01140 na sil. I/11 (směr Český Těšín).

Dopravní omezení: Na sil. I/11 bude provoz veden kyvadlově (řízen pomocí semaforů), silnice III/01140 a III/4742 budou po dobu předmětných prací uzavřeny (sil. III/ 4742 mimo BUS). Objízdná trasa za napojení sil. III/01140 povede po sil. III/4735 přes Horní Bludovice, Žermanice a dále ve směru Bludovice. Objízdná trasa za napojení sil. III/4742 povede po sil. II/474 Životice, Těrlicko a poté na sil. I/11 ve směru Havířov.

BUS: Zálivy na sil. I/11 (Bludovice,kopec) nebudou touto etapou dotčeny, na výjezdech z předmětných zálivů se však dopravci budou řídit značením C14a/zařaď se do proudu vozidel/ z důvodu, že se dané stanoviště nacházejí v semaforovém úseku. Dále viz vyjádření dopravce: „Dopad bude do vedení spojů linek 411 a 420, u kterých bude vydán výlukový jízdní řád. Spoje se v zastávce Horní Bludovice, Záguří otočí či budou ze zastávky pokračovat přes ulice Dlouhá, Májová na silnici I/11. Dojde ke zrušení obsluhy zastávky Havířov, Bludovice, U Kasperčoka. Obsluha zastávky Havířov, Bludovice, kopec bude zajištěna. Bude zajištěno otočení spoje linky 414 (7:32 – 7:39) v čase a obsloužení zastávky Havířov,Bludovice,kopec.“

III. etapa, od 31. 5. do 1. 6.:

Pokládka ložné a následně obrusné vrstvy asfaltu na straně napojení sil. III/4742 na sil. I/11 (směr Havířov).

Dopravní omezení při pokládce ložné vrstvy 31. 5.: na sil. I/11 bude provoz veden kyvadlově (řízen pomocí SSZ), silnice III/01140 a III/4742 budou po dobu předmětných prací uzavřeny pro veškerou dopravu mimo BUS.

Dopravní omezení při pokládce obrusné vrstvy 1. 6.: na sil. I/11 bude provoz veden kyvadlově (řízen pomocí SSZ), silnice III/01140 bude po dobu předmětných prací uzavřena mimo BUS a silnice III/4742 bude uzavřena pro veškerou dopravu.

Objízdná trasa za napojení sil. III/01140 povede po sil. III/4735 přes Horní Bludovice, Žermanice a dále ve směru Bludovice. Objízdná trasa za napojení sil. III/4742 povede po sil. II/474 Životice, Těrlicko a poté na sil. I/11 ve směru Havířov.

BUS: Záliv na sil. I/11 (Bludovice,kopec směr Český Těšín) nebude touto etapou dotčen, na výjezdu bude osazeno PDZ C14a/zařaď se do proudu vozidel/ z důvodu, že se dané stanoviště nachází v semaforovém úseku. Záliv na sil. I/11 (Bludovice,kopec směr Havířov) bude po dobu těchto prací přesunut před okružní křižovatku (ve směru ČT) do semaforového úseku a bude zřízena náhradní autobusová zastávka. Na jeho výjezdu bude opět osazeno PDZ C14a/zařaď se do proudu vozidel/. V termínu 31. 5. bude zastávka “Havířov, bludovice, kopec” na silnici I/11 směr Havířov přesunuta na provizorní zastávku na ul. Padlých hrdinů a na ul. Na Záguří. Dále viz vyjádření dopravce: „Linky 402,413 budou vedeny objízdnou trasou ze zastávky Havířov, Životice, točna Pacalůvku po II/474 ul. Padlých hrdinů, Karvinská a Závodní, I/11 ul. Ostravská a ulice Těšínská, obslouží přesunout zastávku Havířov, Bludovice, kopec spolu s linkami od Těrlicka, umístěnou před semaforovým úsekem. Dojde k neobsloužení zastávek Havířov, Životice, U Křížů, Havířov, Životice, Památník a Havířov, Životice, Přátelství.“

Print Friendly, PDF & Email