Na konec listopadu plánujeme krátkou opravu povrchu na trase mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Od 19. 11. do 25. 11. 2023 potrvá plošná rekonstrukce předpolí mostů vedoucích přes katastrální území obce Třanovice. Mostní objekty nesou označení D48-084..1 a D48-084..2, vlivem dopravní zátěže zhruba 8 700 aut denně vznikla potřeba výměny asfaltových vrstev dotčených provozními vadami.

První den bude osazeno nové dopravní značení, následně začnou hlavní práce (frézování, vytyčení rozsahu opravy, výškové úpravy poklopů, pokládky živičných vrstev, zálivky apod.). Provoz bude zajištěn v zúženém režimu jízdních pruhů 1+1 obousměrně, za uzavřené sjezdy či výjezdy dálnice zhotovitel zajistí přehledné vyznačení objízdných tras po nejbližších mimoúrovňových křižovatkách.

Print Friendly, PDF & Email