Od pondělí 22. 3. 2021 bude zahájena plánovaná oprava silnice I/68 v úseku Střítež–Rakovec (okres Frýdek-Místek). Ředitelství silnic a dálnic s. p. zareagovalo na množství silničních poruch komplexním řešením v podobě celkové rekonstrukce povrchu mezi kilometry 3,8 a 6,2.

Předmětem oprav v délce 2,4 kilometru je odstranění provozních škod, mezi které patří staré vysprávky, četné trhliny, trvalé deformace, vyjeté koleje anebo ztráta makrotextury. Zmíněné závady vznikly v průběhu zatěžování komunikace prostřednictvím více než osmi tisíc automobilů denně, což je součet z roku 2016 a dnes je frekvence aut vyšší. Během opravy úplně uzavřené silnice I/68 provoz povede po značené objízdné trase přes silnici I/11 a EXIT 70 Žukov.

Projekt zahrnující výměnu asfaltového souvrství včetně sanace podloží v místech se sníženou únosností potrvá do léta, ukončení všech oprav předpokládáme v srpnu letošního roku. Cena rekonstrukce vychází na cca 35,7 milionu Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email